STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Taneční výchova a kulturní kapitál

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 4 Tanec » Taneční výchova a kulturní kapitál

Sestavila: Zuzana Smugalová
Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 85 s., brož. 

ZDARMA
Tato publikace už bohužel není k dispozici v tištěné podobě. 
Nicméně vám jí na vyžádání rádi zašleme v elektronické podobě.

Sympozium se konalo ve dnech 22. - 25. května 2008 v Kutné Hoře při příležitosti jubilejní XXV. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. Sympozium bylo koncipováno do tří hlavních bloků: Dítě v současném světě, Vzdělávání tanečních pedagogů, Významy tvořivé taneční výchovy a doplněno bylo diskusními kluby. Byla zahájena komunikace mezi tanečně vzdělávacími institucemi a taneční veřejností z řad pedagogů, byly pojmenovány důležité jevy ať pozitivní či negativní a vytýčeny směry, kterými by se měl obor taneční výchovy v budoucnosti ubírat. Systematická taneční výchova má v naší zemi dlouholetou tradici i vynikající výsledky a stala se jednou z nezastupitelných složek harmonického rozvoje osobnosti dítěte.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS