STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 4 Tanec » Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem

Autoři: Lenka Švandová, Edgar Mojdl
Praha: NIPOS ARTAMA, 2011,  22 s., text + 37 s. noty + CD, volné listy

17+1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku 

Nová publikace je účelným a žádaným pedagogickým materiálem navazujícím na předchozí knihu autorky Lenky Švandové Taneční výchova pro předškolní děti, která tentokrát pozvala ke spolupráci i svého kolegu hudebního skladatele Edgara Mojdla.
Výsledky jejich společné pedagogické práce jsou formou umělecké tvorby pravidelně prezentovány na celostátních přehlídkách. Publikace v praktické vazbě jednotlivých volných listů obsahuje 17 + 1 tanečních her s klavírním doprovodem v notovém záznamu rozvíjející tvořivost dětí skrze řízenou improvizaci. Velkým bonusem je hudební CD příloha, kterou ocení nejen ti, kteří nemají možnost klavírní korepetice.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS