STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kompletní seznam

Rozvoj osobnosti dramatickou hrou

Autor: Brian Way
2., revidované a aktualizované vydání, Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS 2014, 232 s., brož.

Základní publikace o dramatické výchově, která patří ke „zlatému fondu“ literatury o tomto oboru.

Další popisVíce zde

Brian Way je jednou z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších osobností dramatické výchovy, která zásadním způsobem ovlivnila její podobu a směřování. Kniha obsahuje jak teoretické a metodické kapitoly, tak konkrétní návrhy na praktické činnosti. Je určena všem, kteří pracují s dětmi a mládeží – učitele základních a středních škol, základních uměleckých škol, vedoucí dětských divadelních souborů, vychovatele družin a školních klubů, studenty a další zájemce. Překlad, který pořídila Eva Machková, je pro toto vydání zrevidován, aktualizován a doplněn o doslov, který českého čtenáře seznamuje nejen s Brianem Wayem a jeho koncepcí dramatické výchovy, ale také se vztahy mezi britskou a českou dramatickou výchovou.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva

Autor: Jiří Lössl
2.vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012, 93 s., brož. 

Deset lekcí pro začínající pedagogy.

Další popisVíce zde

Kniha poskytuje metodické pokyny a zkušenosti z praxe taneční výchovy mladšího žactva, pomůže zejména začínajícím pedagogům správně utřídit a metodicky uspořádat rytmickou, pohybovou a taneční výuku dětí. Vcelku přináší takto koncipovaná metodická pomůcka moderní ověřené postupy a přístupy, které sledují harmonický rozvoj všech složek osobnosti dítěte a kromě užitku mu přinášejí i zážitky a prožitky, kompenzující jednostrannost školní výuky.
To vše v deseti lekcích, od září do června jednoho roku, doplněno zásobníčkem autorských veršů, metodickými poznámkami a instruktivními ilustracemi.
Jednotlivé lekce jsou rozděleny do pěti částí: začínají vstupním cvičením, následuje rytmická průprava, pohybová průprava, taneční průprava a závěrečná část. Délka jednotlivých částí je zcela na učiteli a měla by vždy vycházet z potřeby zaměřit se více či méně na některé téma.

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Jana Bernátka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 22014, 55 s. ISMN 979-0-706553-05-4. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 1)

 

Další popisVíce zde

Druhé, opravené vydání sborových skladeb Jana Bernátka přináší čtyři sborové cykly pro mužské, ženské a smíšené sbory – Čtyři sbory na motivy lidových písní; Mezi dvěma vinohrady; Dvě lidové písně; Tři skladby pro smíšený sbor na motivy lidových písní, které jsou vhodné pro středoškolské sbory, ale mohou obohatit také repertoár sborů dospělých.

Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Jana Nowaka a Emila Hradeckého

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12017, 31 s. ISMN 979-0-706553-08-5.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 5)

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Jana Nowaka (Tajná láska nestálá, Lživý ptáček) a Emila Hradeckého (Pueri boogie) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2017 a staly se zároveň povinnými skladbami Opava cantat 2017. Svazek obsahuje také novou hymnu Celostátních přehlídek středoškolských pěveckých sborů Cantamus Eduarda Douši.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Jiřího Churáčka a Mikoláše Troupa

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12014, 26 s. ISMN 979-0-706553-02-3.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 3)

 

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Jiřího Churáčka (Odešlý milý; Všechno ve mně srdce chřadne) a Mikoláše Troupa (Golem) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2015 a staly se zároveň povinnými skladbami Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2015.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Mikoláše Troupa, Jiřího Churáčka a Jana Nowaka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12015, 31 s. ISMN 979-0-706553-06-1.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 4)

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Mikoláše Troupa (Dokola), Jiřího Churáčka (O panu Petru Vokovi a bukovských radních pánech) a Jana Nowaka (Benedictus Dominus) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2016 a staly se zároveň povinnými skladbami Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2016.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Petra Koronthályho, Jana Bernátka a Josefa Marka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12014, dotisk, 42 s. ISMN 979-0-706553-05-4. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 2)

 

Další popisVíce zde

Dotisk prvního vydání edice sborových skladeb Petra Koronthályho (Dobre je mi, dobre), Jana Bernátka (Zpíval bych já, neumím) a Josefa Marka (Epigrammaton libri IV.) je výsledkem prvního ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2014 a přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory.

Množství
Skladem

Cena: 60.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

Vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Praha • 2016

Publikace navazuje na předchozí Sborník statí o kultuře 2004 – 2009 a již tradičně nabízí široký přehled kulturní infrastruktury a její podpory z perspektivy veřejné správy. 

Redakce: Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

Sborník si lze stáhnout (ve formátu PDF) ZDE

Další popisVíce zde

Jednotlivé příspěvky dokládají bohatost kultury a uměleckého dění v České republice, obsahují ale i výhrady k nedostatku financí. Umožňují také srovnání proměn kultury jak v rámci uplynulých let, tak mezi jednotlivými kraji a městy.

Ministerstvo kultury souhrnně představilo činnost všech svých odborů včetně údajů o finanční podpoře kultury za období 2010 – 2014. Příspěvky jednotlivých krajů a statutárních měst vychází z odpovědí na předem zaslané tři otázky, které se týkaly kladných a záporných stránek proměn kultury v daném období, realizovaných podpůrných kulturních programů a veřejných služeb a kulturního dědictví a také významných kulturních subjektů působících v daném místě a regionu.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Sbory a sborky pro kluky a holky

Sestavil: Emil Hradecký
2. rozšíř. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011. – 1 partitura (53 s.):noty, brož.

Sborník skladeb pro dětské sbory.

Další popisVíce zde

15 „kapitol“ (písní nebo cyklů), celkem 24 skladeb pro dětské sbory. Na texty Jiřího Havla, Václava Fišera a lidové poezie. Skladby jsou sestaveny od jednohlasých, vhodných pro potřeby přípravných oddělení, nebo začínajících sborů až po skladby vícehlasé.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Statistika kultury České republiky

Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:

 1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
 2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
 3. Knihovny a vydavatelská činnost
 4. Edukace a veřejná osvěta

Veškeré statistiky kultury od roku 1998 si můžete stáhnout na stránkách statistiky na této adrese
K dispozici jsou také v anglickém jazyce.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Taneční tvorba pro děti a s dětmi

Autor: Ludmila Rellichová
2. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2015, 67 s., váz.

Ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu.

Kniha se ve své 1. části zabývá významem taneční tvorby v procesu taneční výchovy, inspiračními zdroji této tvorby a metodikou rozvíjení tvořivých schopností dítěte v raném věku. Ve své 2. části přináší 22 ukázek taneční tvorby pro všechny věkové stupně. Vcelku je kniha významným přínosem pro tvořivou taneční výchovu.

Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Taneční výchova a kulturní kapitál

Sestavila: Zuzana Smugalová
Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 85 s., brož. 

ZDARMA
Tato publikace už bohužel není k dispozici v tištěné podobě. 
Nicméně vám jí na vyžádání rádi zašleme v elektronické podobě.

Další popisVíce zde

Sympozium se konalo ve dnech 22. – 25. května 2008 v Kutné Hoře při příležitosti jubilejní XXV. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. Sympozium bylo koncipováno do tří hlavních bloků: Dítě v současném světě, Vzdělávání tanečních pedagogů, Významy tvořivé taneční výchovy a doplněno bylo diskusními kluby. Byla zahájena komunikace mezi tanečně vzdělávacími institucemi a taneční veřejností z řad pedagogů, byly pojmenovány důležité jevy ať pozitivní či negativní a vytýčeny směry, kterými by se měl obor taneční výchovy v budoucnosti ubírat. Systematická taneční výchova má v naší zemi dlouholetou tradici i vynikající výsledky a stala se jednou z nezastupitelných složek harmonického rozvoje osobnosti dítěte.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Taneční výchova pro předškolní děti

Autor: Lenka Švandová
3. vyd., Praha: NIPOS, 2015, 93 s., brož.

Příručka je metodikou výuky tance u předškolních dětí. Výuka je rozdělena do 10 měsíců, protože je vhodné vázat některé motivace k ročnímu období. Učivo každého měsíce však probíráme tak dlouho, až ho děti zažijí a pochopí. Podle věku a schopností dětí je tak možné obsah této příručky probírat rok, dva i více.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Tvořivá dramatika 2015/2

Praha: NIPOS, 2015, brož.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TVOŘIVÁ DRAMATIKA 2015/3

Praha: NIPOS, 2015, brož.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Tvořivá dramatika 2017/1

Hlavními tématy prvního čísla 28. ročníku TD je studentské a dětské divadlo, dramatické lekce pro dětské knihovny a pověsti.

Další popisVíce zde

Z obsahu:

 • Denisa Tchelidze: Zmysel a funkcia esteticko-výchovných predmetov v kurikulu základného vzdelávania,
 • Eva Machková: Divadlo ve výchově na pokračování,
 • Marie Nováková: Nahlížení Bechyně,
 • Alexandra Štefková: My World, Our Planet. Světový festival dětského divadla,
 • Dramatická výchova v knihovnách,
 • Lucie Mecová: Zahrada a Děvčátko Momo a ukradený čas.
 • Dramatickovýchovné programy určené dětským oddělením veřejných knihoven,
 • Gabriela Zelená Sittová: Když je dobře upředeno. Metodika mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové Kratochvílové,
 • Eva Koudelková: Černá nevěsta a několik souvislostí,
 • Eva Machková: Pověsti cizích zemí,
 • Kateřina Dudová: Dva populárně naučné časopisy pro děti a mládež, Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež,
 • DramaDiář / DramaDiary,
 • Ivana Sobková: Může za to štrůdl (scénář inscenace inspirované biblickými příběhy zpracovanými R. Bradfordem v knize Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti).

Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

TVOŘIVÁ DRAMATIKA 2017/2

Z obsahu:

 • Škola a dramatická umění:
  Mimetická hra – nejpřirozenější metoda učení o divadle
 • Dětská scéna 2017
 • Aká bola zlatá priadka 2017?
 • Soukání 2017
 • Idea Europe v Praze
 • Divadelní svět J. A. Komenského
 • Průniky světů Marky Míkové
 • Jaké časopisy děti ve skutečnosti čtou?
Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem

Autoři: Lenka Švandová, Edgar Mojdl
Praha: NIPOS ARTAMA, 2011,  22 s., text + 37 s. noty + CD, volné listy

17+1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku 

Další popisVíce zde

Nová publikace je účelným a žádaným pedagogickým materiálem navazujícím na předchozí knihu autorky Lenky Švandové Taneční výchova pro předškolní děti, která tentokrát pozvala ke spolupráci i svého kolegu hudebního skladatele Edgara Mojdla.
Výsledky jejich společné pedagogické práce jsou formou umělecké tvorby pravidelně prezentovány na celostátních přehlídkách. Publikace v praktické vazbě jednotlivých volných listů obsahuje 17 + 1 tanečních her s klavírním doprovodem v notovém záznamu rozvíjející tvořivost dětí skrze řízenou improvizaci. Velkým bonusem je hudební CD příloha, kterou ocení nejen ti, kteří nemají možnost klavírní korepetice.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2013

17. – 26. května 2013
Závěrečná zpráva
Redakce: Mgr. Lenka Lázňovská, Mgr. Michaela Přílepková a PhDr. Jan Pirner
Vydal NIPOS, Praha 2013

ZDARMA ke stažení  ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2014

17. – 25. května 2014: závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva
Redakce: L. Lázňovská, M. Přílepková a M. Hančilová 

NIPOS, 2014, 63 s., brož., zdarma

Cílem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je každoročně upozornit na amatérské umělecké aktivity, na jejich šíři a kvalitu, stejně jako podpořit umělecké vzdělávání, a ukázat jejich celospolečenský význam. V loňském roce NIPOS zorganizoval pilotní ročník a na základě jeho úspěchu pokračoval v roce 2014 letošním druhým ročníkem.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč