STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kompletní seznam

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2015

23. – 31. května 2015
Závěrečná zpráva
Redakce: Mgr. Michaela Přílepková, Mgr. Barbora Vávrová, Mgr. Marcela Hančilová a Mgr. Irena Zachardová

NIPOS, 2015, 60 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 3. ročníku Týdne, ke kterému se přihlásilo téměř 200 aktivit po celém území České republiky.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2016

21. — 29. května 2016
Závěrečná zpráva
Redakce: Dana Nekardová, Marcela Hančilová a Klára Kononpásková

NIPOS, 2016, 68 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 4. ročníku Týdne, ke kterému se v tomto ročníku přihlásilo rekordních 236 aktivit po celém území České republiky.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží

Autor: Alena Palarčíková
2. upr. vyd., Praha: NIPOS, 2011, 133 s. 

Práce jedné z nejvýraznějších osobností české dramatické výchovy, učitelky literárně dramatického oboru ZUŠ Žerotín v Olomouci a vedoucí dětských a středoškolských souborů, jejichž vystoupení patřila k nejzajímavějším na celostátních přehlídkách a dílnách v 80. a 90. letech.

Další popisVíce zde

V převážně prakticky zaměřené knize se autorka věnuje specifice tvorby inscenace s dětmi a mládeží, popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenačního procesu od volby tématu přes analýzu předlohy, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce až k tvarování a veřejnému vystupování. Své zkušenosti ilustruje popisy inscenační práce na čtyřech různých jevištních tvarech pro různé věkové stupně: Princeznička na bále, Tonka a Zuzka, Četl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovněž scénáře tří inscenací, množství fotografií a doporučenou literaturu. 

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Vyprávění o tanci na jevišti

Autor: Jiřina Mlíkovská
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009, 71 s., váz.

Mezi českými autory, píšícími o tanci, má autorka významné postavení vycházející z jejího celoživotního zájmu o tanec ve všech jeho podobách.

Další popisVíce zde

Ve svých esejích osobitým způsobem kloubí subjektivní pohled s objektivním nadhledem podloženým celoživotními zkušenostmi a provázeným upřímným zájmem o tvůrčí práci jiných. Její svět tance se nedělí na amatéry a profesionály, ani na jednotlivé taneční techniky a školy. Neopomíjí ani tu část choreografické práce, která je inspirovaná lidovým tancem a lidovou kulturou, čímž kniha Jiřiny Mlíkovské zprostředkovává živý obraz tanečních událostí dávno minulých, nedávných a téměř současných a je především cenným příspěvkem ve způsobu myšlení o tanečním umění jako celku. 

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…