STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Vyprodané

Herectví s loutkou

Autor: Jan V. Dvořák
1. vyd., Praha: IPOS, Dobré divadlo dětem, 1997, 88 s., brož.

Další popisVíce zde

Reprezentativní publikace, s autorovými kolážemi, je výsledkem celoživotního poznání a pedagogické činnosti našeho předního loutkáře. Předkládá čtenářům v uceleném výkladu úvahy nad tím, co je herectví s loutkou, co je to loutka a jaké jsou možnosti jejího oživení, úvahy o výrazech a gestech loutek, o tom, co jim prospívá, a co je diskredituje.
Publikace je zasvěcenou učebnicí, vymezující specifické vlastnosti jednotlivých loutkářských disciplín a jedinečnou pomůckou pro všechny, kdo se zabývají loutkovým divadlem.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Kronika českého amatérského filmu

Autor: Emil Pražan
Praha: NIPOS, 2005, 326 s., brož.

Publikace vydaná k 70. výročí založení nejstaršího kinoamatérského klubu (Český klub kinoamatérů) s pobočkami v řadě míst, jehož historie je zároveň dějinami organizovaného filmového hnutí u nás. Vedle popisu jednotlivých časových období přináší medailony tvůrců a členů ČKK.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Osvětou k svobodě

Autor: Zdeněk Jírový
1.vyd., Praha: NIPOS, 2005, 185 s., brož. 

Jedna z cest české kultury k současnosti.

Další popisVíce zde

Publikace vyšla ke 100. výročí založení Svazu osvětového. Mapuje význam osvětové práce v dějinách naší země pro současnou společnost. Značná část textu je věnována spolkové činnosti v době národního obrození, kdy vzniká tradice vzdělávání a kultivace lidí v masovém měřítku. Národní rada česká zakládá v roce 1906 Svaz osvětový, jako středisko osvěty a vzdělávání národa. V knize je popsána historie Svazu a jeho následovatelů do současnosti.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Padesát příběhů a na konec zase dva navíc pro zábavu i poučení, III.díl

Autor: Jarmila Černíková-Drobná
1. vyd. – Praha: IPOS, 1997, 181 s., brož.

Katalog her českých autorů. Činohra. III. díl. Třetí díl Katalogu mapuje období od roku 1945 do současnosti a má přibližně stejný rozsah jako díl druhý.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Padesát příběhů a zase dva navíc pro zábavu a poučení, II. díl

Autor: Jarmila Černíková-Drobná
1. vyd., Praha: IPOS, 1997, 174 s., brož.

Katalog her českých autorů. Činohra. II. díl. Druhý díl pojímá českou dramatiku za období let 1918 – 1945. Navzdory v podstatě shodnému názvu má druhý díl dvojnásobný rozsah dílu prvního. Obsahuje opět 52 podrobných synopsí vybraných her od 26 českých autorů a odkazy na dalších 444 her a dalších 20 autorů.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2015/1

Občasník scénického tance
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015

Z obsahu

 • Jiří Lössl: Taneční studio Impuls Praha slaví čtyřicítku – ohlédnutí s Josefem Prouzou za čtyřicetiletou cestou tancem aneb Tanec je pro mě svobodný prostor k tvorbě.
Další popisVíce zde

 • Jarní rašení již nelze pozdržet. Krajinu dosud oddechující v hluboké zimní náruči opouštějí i jen náznaky ranních mrazíků a svěží zeleň naplňuje krajinu. Minulé, tlející, odevzdávající živiny půdě pro mladé, právě rašící… to je přítomná chvíle, stále se opakující koloběh přírody, stále se opakující koloběh života.
  • Vzpomínáme tak i na nedávno zesnulého Pavla Jurkoviče, kterému na jeho životní pouť byla dána darem mnohá nadání, a on o ně pečoval, bohatě je rozvíjel a šířil a odevzdal dál do krajiny života lidí. Osobní vzpomínku na něj přináší Libuše Kurková.
 • S květinou prostých jarních květin jdeme společně s vámi přát lednové Haně Zudová, únorové Drahušce Štěrbové a březnové Radaně Kodetové.
 • A u slavení ještě chvíli zůstaneme. Puls oslavil loni 35 let trvání a Impuls slaví letos 40 let od svého vzniku. Puls je z Opavy a založila jej Jana Vondálová v roce 1979. Impuls se řadí mezi pražské matadory scénického tance a založil jej Josef Prouza v roce 1975. Oba soubory pokračují ve své taneční dráze, oba zakladatelé předávají taneční štafetu… Vedle rozhovoru se zakladateli skupin se také dozvíte, co pro tanečníky v pražském Impulsu znamená „partneřina“, proč tančí muži, co jim tanec přinesl do života a co pro ně osobně znamenalo členství v souboru. Nechybí ani recenze jubilejního večera Impulsu v divadle Komedie z pera Zuzany Smugalové.
 • Tanec jako rodinné stříbro, tanec jako součást jejich bytí. Jana (matka) soubor založila, Eva (dcera) mu svým mládím vtiskuje dnešní tvář. Čím se ovlivňují, inspirují, co je těší i hněvá… a jak se to odráží v jejich pedagogické práci, o tom všem je rozhovor s Janou a Evou Vondálovými z TS Puls SVČ Opava.
 • V událostech nechybí ani recenze na premiéru autorské taneční inscenace AMORTALE inspirované básnickou sbírkou milostné poezie Miloše Horanského z pera Bohumíry Cveklové a Karoliny Kalinové.
 • V rubrice o uměleckém vzdělávání Ilona Rudelová přináší zprávu z Celostátního setkání učitelů tanečního oboru ZUŠ, kde vyučovaly Eva Blažíčková, Mirka Eliášová a Lenka Švandová.
 • Potřebná kvalifikace a možnosti vzdělávání tanečních pedagogů, které by odpovídaly současným legislativním normám ministerstva školství, jsou zřejmě Pandořinou skříňkou, kterou odvážně otevřela Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy. O dosavadním průběhu jednání/nejednání informuje Petra Endlerová.
 • Velká inventura Malé inventury 2015 je rekapitulací letošního ročníku festivalu s podtitulem Česká divadelní DNA, který představil nejvýraznější projekty na poli nového divadla. O své zážitky s tohoto festivalu se rozhodla podělit Zuzana Smugalová.
 • Elvíra Němečková představuje Stopy v písku. Projekt, k jehož realizaci jí vedla hlavní myšlenka: kolik osobností tahle země zrodila, na které bychom měli být hrdí, na které bychom neměli zapomínat. Právě těmto lidem, jejich vzpomínkám nebo vzpomínkám na ně je věnován cyklus besed a mnohdy i osobních setkání, aby ty jejich stopy vítr nezavál. Zde přináší krátkou rekapitulaci realizovaného, ale i připravovaného… a je skutečně na co se těšit.
 • Nechyběly ani drobničky od vás pro vás. Kalendárium tanečních akcí duben-září celé číslo uzavíraly.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2015/2

Občasník scénického tance.
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015, 60 s., brož.

Z obsahu

 • Bohumíra Cveklová: 32. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2015
 • Soutěžní přehlídka žáků TO ZUŠ 
 • 24. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, Jihlava
Další popisVíce zde

 • Stalo se dobrým zvykem v úvodu blahopřát. Tentokrát to bude přání trojí: Martině Hroudové gratulujeme k udělení Ceny ministerstva kultury, která oceňuje její výjimečnou celoživotní práci; Marii Novákové, Evě Vajsové a Vladimíře Strnadlové blahopřejeme k výročí životnímu a TO ZUŠ Tachov a Taxmen Krnov má výročí oborové, blahopřejeme tedy k výročí uměleckému.
 • Tématem tohoto čísla je Prostor pro rozmluvu – tedy Dialogy. Projekt pražského uskupení Nanohách, plzeňské NoTa a Velkého souboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, s jejichž tvůrci vedeme dialogy nad tím, co projekt účastníků přináší, bere i dává, co je jeho smyslem, co je výstupem takového uměleckého setkávání a kde se s nimi můžeme v Dialogu potkat.
 • Přehlídek nám letošní jaro připravilo přehršel. Vydáme se nejprve křížem krážem v textových i fotografických reportážích po přehlídkách krajských, a následně po přehlídkách celostátních: do Kutné Hory na přehlídku dětských skupin scénického tance, do Pardubic na soutěžní přehlídku žáků TO ZUŠ, do Jihlavy na přehlídku dětských folklorních souborů. V drobničkách od vás pro vás pak ještě najdete Zamyšlení nad okresními koly soutěže TO ZUŠ z pera Zuzany Smugalové.
 • Festivalů se rovněž urodilo a tanec rozhodně nestál v pozadí. Rubriku otevírá reportáž z dubnového jubilejního 20. Otevřeno, festivalu pantomimy a pohybového divadla v Kolíně; pokračuje květnovou 16. Národopisnou slavností v Kinského zahradě v Praze; navazuje červnovým 17. Tanambourrée 2015 aneb Stroj času, tedy otevřeným celostátním festivalem scénického tance ve Varnsdorfu a rubriku uzavírá v čase letním 85. Jiráskův Hronov, jako mezidruhová divadelní přehlídka, kde tanec nechyběl.
 • Od vás pro vás otiskujeme hned další dva příspěvky o Tanci Praha. Nejprve Zuzana Smugalová píše o letošním Tanci dětem a následně Lenka Jíšová o Tanci Praha v Plzni. Třetí příspěvek přináší písemné svědectví o výtvarně-literárně-hudebně-tanečním sympoziu v klášteře v Zásmukách nazvaném Dopisy nevinnému.
 • Kalendárium akcí září až listopad, Stopy v písku a Výzva k nově otevíranému studiu Taneční a pohybová výchova na HAMU v programu DVPP toto číslo uzavírá.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2015/3

Občasník scénického tance.
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015, 60 s., brož.

Z obsahu

 • Elvíra Němečková: Jablonecké klenoty (aneb 29. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2015).
Další popisVíce zde

 • Společně popřejeme k výrazným osobním výročím Evě Rejškové, Kateřině Macečkové a Halině Paszkové. S Blankou Rejholdovou se na chviličku zastavíme na jejím slavnostním večeru a popřejeme k výročí profesnímu. V rozhovoru s Hanou Smičkovou-Látalovou o brněnském Mimi Fortunae oslavíme jubileum souborové. S Mirkou Eliášovou si počkáme Na moment pravdy a Dialogy Nanohach naše rozhovory a témata uzavřou.
 • Podzimní festivaly přinesly taktéž bohatou náruč událostí, a tak nezbývá, než sklízet, co se zaselo na Jiráskově Hronově ve folkloru, na Siraexu v Klášterci nad Ohří, na Dance festivalu Trutnov i Tanfestu v Jaroměři, který letos oslavil 10. let. Podzimní festivaly uzavírá, jak jinak, Podzimní fantazie v Jablonci.
 • Jablonec, město bižuterie, letos představil skutečné taneční klenoty. V Jablonci tedy zůstaneme o chvíli déle. Celostátní přehlídka mládeže a dospělých Tanec, tanec… se zde konala potřinácté a potřetí se udílela Cena města tance. Program bohatý, nálada výborná, zážitky nepočítané… přidáme pohled ze všech stran a díky účastníkům z Belgie a Chorvatska nahlédneme i za hranice.
 • Do světa tance se vydáme i skrze optiku veletrhu, ale podruhé Naruby nás vrátí zpět do prostoru divadelního. Publikace, knihovnické okénko, kalendárium, výzva i propozice tanečních přehlídek pro rok 2016 naše podzimní číslo uzavřou.
 • Za dveřmi je čas, kdy vůně skořice i vanilky vstoupí do našich domovů. Přeji Vám, milí čtenáři, ať je to čas klidný, laskavý a láskyplný. Samozřejmě v kruhu svých blízkých a s pam pam stále po ruce. Abyste svůj oblíbený pam pam mohli mít po ruce i v roce 2016, nezapomeňte si jej předplatit.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Tvořivá dramatika 2015/2

Praha: NIPOS, 2015, brož.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TVOŘIVÁ DRAMATIKA 2015/3

Praha: NIPOS, 2015, brož.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč