Téma: Konference bude zaměřena na otázku – jak vůči sobě navzájem otevřít kulturní a vzdělávací instituce, aby mohly vznikat inovativní projekty a programy z oblasti hudby, tance a divadla pro mladé, a kulturní projekty v interakci se společností.
Cílem konference je vytvořit příležitost pro informaci, vzájemnou výměnu názorů a navázání kontaktů mezi aktéry ze vzdělávacího sektoru, kulturní a umělecké sféry z České republiky a Německa.

Cílová skupina: Aktérům vzdělávacího sektoru a z oblasti umění a kultury v České republice a Německu ze všech úrovní, jak veřejnoprávním, tak soukromým (včetně nevládních): pedagogové, umělci, lektoři výtvarné, dramatické, taneční a pohybové výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání.

Pořadatelé: NIPOS a Goethe-Institut Prag

Záštity a podpora: Nad konferencí převzalo záštitu Ministerstvo kultury, dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká komise pro UNESCO. Na konferenci byl poskytnut finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti.

Místo a termín konání:

27. února 2013
9.00 – 18.00 hodin

GOETHE INSTITUT, Praha
Masarykovo nábřeží 32
11000 Praha 1, CZ

Mapa a dopravní detaily

Konferenčním jazykem je čeština a němčina se simultánním překladem.

Ubytování: Pořadatelé ubytování nezajišťují, ale je předjednaná kvalitní, levná a dostupná možnost v hotelu Prokopka www.prokopka.cz. Pokud máte zájem, bližší informace naleznete zde.