NIPOS • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Michaela Přílepková
telefon: +420 221 507 947
fax: +420 221 507 929
e-mail: prilepkova@nipos-mk.cz