PROGRAM

Jak se vzdělávací a kulturní instituce navzájem otvírají a vytvářejí kreativní prostory pro cílovou skupinu mladých lidí – současný stav, výměna informací a zkušeností a vytvoření sítě kontaktů

Program ke stažení (ve formátu PDF)

09.00 – 09.30 Úvod
09.30 – 10.30 Stav uměleckého vzdělávání v Německu a v České republice
Max Fuchs
Ředitel Akademie Remscheid
Radek Marušák
Divadelní fakulta Akademie múzických umění
Vedoucí katedry výchovné dramatiky
Moderace: Kateřina Klementová
10.30 – 10.45 přestávka
10.45 – 13.30 Prezentace modelových projektů
HUDBA
Edukační programy České filharmonie
Petr Kadlec, dramaturg vzdělávacích programů
Edukační programy Berlínské filharmonie
Andrea Tober, vedoucí edukačních programů
TANEC
Tanec dětem, Divadlo Ponec, Praha
Dana Nekardová, produkce
Unusual Symptoms, Theater Bremen
Samir Akika, umělecký vedoucí
DIVADLO
Sdružení D, Olomouc
Alena Palarčíková, metodička vzděl. programů
Bürgerbühne, Staatsschauspiel Dresden
Mirjam Tscholl, umělecká vedoucí
KULTURA A KOMUNITA

Moving Station / Hemžící se zastávka, Johan, Plzeň
Lenka Hodoušová, produkce
Kulturní agenti pro kreativní školy
Teresa Jahn, Spolková kulturní nadace

13.30 – 15.00 polední přestávka
15.00 – 16.30 Oborové moderované pracovní skupiny
Hudba
: Ivo Medek
Tanec: Jiří Lössl
Divadlo: Pavel Štorek
Kultura a komunita: Roman Černík
16.30 – 16.45 přestávka
16.45 – 18.45 Prezentace výsledků pracovních skupin v plénu
Závěrečná diskuse s experty:
Lenka Lázňovská, Max Fuchs
Moderace: Kilian Kirchgeßner (ARD Studio Prag)
18.45 Recepce pro účastníky konference