Všesokolský slet - Kde domov můj
2018 Evropský rok kulturního dědictví