Letní škola pro výtvarné pedagogy, červenec 2018
Provoz knihovny o prázdninách.
Všesokolský slet - Kde domov můj
2018 Evropský rok kulturního dědictví